موسسه اعزام دانشجو سیر دانش صدف

اعزام دانشجو به کشور های مجارستان و اوکراین دارای مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تحصیل در مجارستان

مجارستان

نماینده رسمی دانشگاههای مجارستان برای تحصیل در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندسی ، علوم انسانی و هنر به زبان انگلیسی

تحصیل در اوکراین

اوکراین

نماینده رسمی دانشگاههای اوکراین برای تحصیل در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندسی ، علوم انسانی و هنر به زبان انگلیسی

سیر دانش صدف

مجوز وزارت علوم

موسسه سیر دانش صدف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم جهت اعزام دانشجو به مجارستان و اوکراین در تمامی مقاطع تحصیلی با مدریت آقای دکتر جمشید ترکان میباشد.

سیر دانش صدف

خدمات بی نظیر موسسه اعزام دانشجو سیر دانش صدف برای متقاضیان تحصیل در مجارستان و اوکراین

خدمات سیر دانش صدف

موسسه سیر دانش صدف با مشاورین مجرب

مشاوره و خدمات ویزا

مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب موسسه و اقدام جهت اخذ ویزا بعد از اپلای پذیرش

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر مجارستان

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای انگلیسی زبان معتبر مجارستان در رشته های گروه پزشکی و مهندسی در تمامی مقاطع

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج معتبر مجارستان

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های انگلیسی زبان معتبر مجارستان برای دوره های پریمدیکال و پیشدانشگاهی مهندسی و زبان انگلیسی

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر اوکراین

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای انگلیسی زبان معتبر اوکراین در رشته های گروه پزشکی و مهندسی در تمامی مقاطع

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های معتبر اوکراین

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های انگلیسی زبان معتبر اوکراین برای دوره های پاتفک پزشکی، پاتفک مهندسی و پاتفک انسانی

آخرین اخبار تحصیلی موسسه سیر دانش صدف

آخرین اخبار شرایط پذیرش و تحصیل در کشور مجارستان و اوکراین

درباره موسسه سیر دانش صدف

دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و تحقیقات ،گروه مشاورین مجارستان و اوکراین بیش از ۲ دهه است که دارای نمایندگی از دانشگاههای کشور مجارستان و اوکراین می باشد. و در تمامی رشته های مهندسی ، گروه علوم پزشکی ، گروه علوم انسانی و هنر اقدام به اعزام دانشجو در دانشگاههای تایید کشور اوکراین می کند.

موسسه سیر دانش صدف

تیم تخصصی سیر دانش صدف معنای واقعی پشتیبانی را به شما نشان دهد.

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ